Tietoa yhdistyksestä

Riihimäen seudun senioriopettajat ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

 

Riihimäen seudun senioriopettajat ry toimii ylläpitääkseen jäsentensä sekä henkistä että fyysistä virkistys- ja harrastustoimintaa. Yhdistys järjestää eriaiheisia kuukausi- ja teemakokouksia, teatterimatkoja ja – retkiä sekä koulutusta.

 

Hallinto ja jäsenistö

Jäsenten lukumäärä oli vuoden lopussa 328. Hallituksen muodosti puheenjohtaja ja 6 varsinaista ja 2 varajäsentä:

    Tuula Turunen, puheenjohtaja; Sinikka Hämäläinen varapuheenjohtaja;  Lasse Särkimäki,   

   sihteeri ja kuljetusvastaava ;Vuokko Mäntyvaara, taloudenhoitaja ;Kari Heinonen tiedottaja ja

   kotisivut; Antti Korpi, lukupiiri ; Riitta Leminen, Forssan alue ; Timo Korpela  ja Marja

   Tarkkonen                                   

 

   Toiminnantarkastajina ovat toimineet Outi Luoma ja Elsi Torn sekä varatoiminnantarkastajina Paula

   Suoja ja Vesa Kunnas. Hallitus on kokoontunut  kahdeksan kertaa.

 

Toiminta

 

Kuukausikokoukset

 

 • Vuosikokous oli 25.1.2018 Opetusravintola Hyrillassa. Kokoukseen osallistui 27 jäsentä. Tilaisuuden tervetulotoivotuksen esitti puheenjohtaja Tuula Turunen.  

 

        Hallituksen jäsen Antti Korpi kertoi kokemuksiaan Ugandan pakolaisleiriltä. Hän oli siellä

        Kirkon ulkomaanavun  ” Opettajat  ilman rajoja”- järjestön edustajana  kouluttamassa  ja   

        tukemassa paikallisia opettajia.

 

        Yhdistyksen sihteeri Raija Arminen, tiedottaja ja kotisivujen pitäjä Mariannen Kivinen sekä

        hallituksen jäsen Anja Haapala saivat kukkakimput pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen hyväksi

        heidän jäädessä pois hallituksesta.

         

 • Ystävänpäiväjuhlaan 14.2. Harjurinteen koululla osallistui n. 180 vierasta ja Risoluto esiintyi 12 laulajan voimin Tuomo Nikkolan johdolla. 
 • Muistoja lapsuudesta – tilaisuudessa 22.3. jäsenet kertoivat peleistä, kirjoista ja leluista Hyrillassa. Tilaisuuteen osallistui 9 henkilöä.
 • Eversti Seppo Uro kertoi Hyrillassa kuukausikokouksessamme 19.4. ”Riihimäen pamauksesta ” kuvatessaan Riihimäen tapahtumia sisällissodassa 1918.  Mielenkiintoista esitelmää oli seuraamassa 30 henkilöä.
 • Kotaniemen iloiseen iltapäivään 20.9. osallistui 11 yhdistyksen jäsentä ja ystävää nyyttikestien merkeissä.
 • Harjurinteen koululla kuukausikokouksessa 25.10. laulettiin yhteislauluja ja lapsuuden lauluja 19 hengen joukolla.
 • Kuukausikokous Riihimäen kirjastossa 15.11. kokosi 9 jäsentä kuulemaan mielirunoja ”Tämän runon haluaisin lukea”- teeman alla.  
 • Puurojuhla 13.12. Vihreällä talolla ja paikalla oli 39 henkilöä.

 

 

 

Teemakokoontumiset

 • Kuntosalissa Inkilänhovissa kävi kaksi ryhmää syksyllä ja keväällä, yhteensä 18 jäsentä Vertaisohjaajina olivat Marianne Kivinen ja Vesa Kunnas.
 • Vesijumpassa alkoi kausi vasta 18.9., koska uimahalli oli korjattavana.

Vertaisohjaajina toimivat Marianne Kivinen, Vuokko Mäntyvaara ja Raija Arminen.

    

       Kuntolomalla 24.9.-28.9. Pajulahdessa oli mukana 21 jäsentä ja ystävää.

        Lukupiirit ovat kokoontuneet Riihimäen ja Lopen kirjastoissa kerran kuukaudessa. Riihimäellä

        yhteyshenkilö on ollut Antti Korpi ja Lopella Marja- Leena Koro.

 

Muu toiminta

 

 • Yhdistyksen kuoro Risoluto on jatkanut toimintaansa johtajinaan Kari Heinonen ja varajohtajana Tuomo Nikkola. Mukana on ollut 13 jäsentä. Kuorolla on ollut esiintymisiä: 9.2. srk-kodissa , 14.2. Riihimäen kaupungin ja eläkeläisyhdistysten ystävänpäiväjuhlassa, 3.5. Virsussa , 1.12. Joulukonsertti yhdessä Kirkkokuoron kanssa ja 9.12. Kauneimmat joululaulut Sipusaaren srk-kodissa
 • Ystävänpäiväjuhlassa 14.2. Risson 5 jäsentä yhdessä kahden eläkkeensaajan kanssa esitti haastattelun ja laulujen muodossa sketsin ” Surullisten laulujen maa”.
 • Puurojuhlassa 13.12. oli 39 jäsentä ja ystävää
 • Riihimäen seudun senioriopettajat täyttää 50 vuotta vuonna 2020 . 26.10.2017 kokoontunut historiikkityöryhmä puheenjohtajanaan Elsi Torn antoi hallitukselle muistion toiminnastaan ja hallitus hyväksyi ja tukee työryhmän työtä.                                   
 • Opetusalan Seniorijärjestön  vuosikokoukseen 23.4. osallistuivat puheenjohtaja Tuula Turunen ja Sinikka Hämäläinen. Syksyn OSJ:n Senioriopettajapäiville 22.9.osallistuivat  Vuokko Mäntyvaara ja Timo Korpela.
 • Yhdistys kilpailutti yhdistyksen kuljetukset ja valitsi Pekolan liikenteen kahdeksi vuodeksi (2019- 2020) sekä mahdolliseksi optiovuodeksi (2021 ) kuljetustemme järjestäjäksi.
 • Yhdistys on Inkilänhovin jäsen. Anja Haapala kävi 29.3. Inkilänhovin kevätkokouksessa.
 • Jäsenemme Elsi Torn toimii VENK-ry:n sihteerinä.
 • Jäsenemme Kari-Veli Lehtonen on toiminut Riihimäen kaupungin vanhusneuvoston jäsenenä ja Senioriopettaja- lehden toimitusneuvostossa.
 • Yhdistyksen kymmenen jäsentä osallistui SPR:n Nälkäpäiväkeräykseen 21.-22.9. hoitamalla yhden keräyspisteen.
 • Yhdistyksen jäsenistä 8 on osallistunut Riihimäen kaupungin vapaaehtoiseen vanhustyöhön  Virsun päivystäjinä. Yhteyshenkilönämme on toiminut Vuokko Mäntyvaara.
 • Yhdistys osallistui myös 4.10. Ikääntyvien messuille. Marja Tarkkonen ja Lasse Särkimäki esittelivät yhdistyksen toimintaa Risson pöydällä.
 • Riihimäen kaupungin Kumppanuustalohankkeeseen tutustumassa yhdistyksen puolesta oli Vuokko Mäntyvaara 12.3. Rautatiepuiston Päivätoimintakeskuksessa. Risso on valmis osallistumaan hankkeeseen pienellä summalla kuukaudessa.
 • Inkilänhovin vuosikokoukseen 22.3. osallistui Lasse Särkimäki.
 • Hallitus hyväksyi OSJ:n pyytämän Tutkimuslupa- anomuksen ” Verkosta virtaa koulutus”. Tutkimus voitaisiin lähettää kaikille jäsenille. Risso osallistuu tutkimukseen mikäli yhdistys  valitaan tutkimuskohteeksi.
 • Tuula Turunen osallistui Inkilänhovin 14.4. ” Järjestöt hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä Tietotuvassa ” tilaisuuteen.
 • Inkilänhovin Terveystietotuvan avajaisiin 11.9. osallistui Lasse Särkimäki
 • Hallituksen jäsenet Vuokko Mäntyvaara, Sinikka Hämäläinen ja Lasse Särkimäki osallistuivat OSJ:n aluetapaamiseen Kiipulassa Janakkalassa 14.5. Tilaisuudessa pohdittiin aluetoiminnan kehittämistä ja sovittiin jatkotapaamisesta Lahdessa.
 • Hallitus on tehnyt aloitteita Riihimäen kaupungin Vanhusneuvostolle
 • Yhdistys on vastannut ja ottanut huomioon OSJ:n tietosuojavaatimukset
 • OSJ:n taholta tuli ohjeistusta valmismatkoja koskevasta laista 1.7.2018 lukien

 

 

Teatterimatkat ja muu toiminta

 

 • Suomen Kansallisoopperassa Giselle-balettia 9.3. oli katsomassa 4 henkilöä.
 • Savonlinnan oopperajuhlilla oli 13.7- 14.7. Patarouva- oopperaa seuraamassa 33 jäsentä ja ystävää.
 • Helsingin kaupunginteatterin esitystä Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu 5.10.2018 seurasi yhdistyksen 4 jäsentä
 • Tampeereen teatterin Anna Karenina- näytelmää oli katsomassa 5 henkilöä.
 • Helsingin kaupunginteatterin isovanhempien ja lastenlasten teatteriretkelle  Mörköoopperaan 24.11.  osallistui 33 henkilöä.

 

 

Matkat

 • Kevätretkelle Tammelaan 24.5. osallistui 32 yhdistyksen jäsentä ja ystävää.  

 

Muistamiset

Merkkipäiviään tänä vuonna viettäneille yhdistyksen jäsenelle on lähetetty tervehdys. Kaikille kuukausi- ja teemakokousten asiantuntijoille on ojennettu kiitoskukka  

 

Tiedottaminen

 

Kokouskutsut ja tiedotteet on välitetty sähköpostilla ja julkaistu Aamupostissa sekä Riihimäen Seudun Viikkouutisissa. Savonlinnan oopperamatkalaisille on lähetetty matkakirjeet. Lisäksi on tiedotettu kaikesta toiminnasta yhdistyksen kotisivuilla. Kokoontumisissa on kerrottu lähiajan tapahtumista.

Toiminnasta on tiedotettu sähköisellä tiedotteella ja kirjallinen tiedote sitä pyytäneille.

 

Talous

 

Talous perustui Opetusalan Seniorijärjestön avustukseen.

           

      

     

Riihimäen seudun senioriopettajat ry

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

 

Vuosi 2019 on Riihimäen seudun senioriopettajat ry:n 49. toimintavuosi. Toiminnan runkona ovat kuukausikokoukset jonkin aiheen ympäriltä, teemakokoukset eri aiheista sekä opinto-, teatteri- ja muut retket.

 

Hallinto

Yhdistyksen hallitus kokoontuu 8-9 kertaa vuodessa. Vuosikokous järjestetään tammi- helmikuussa.

 

Toiminta

Kuukausikokoukset eri kokoontumispaikoissa ovat yleensä kuukauden kolmantena torstaina tai  muuna hallituksen määräämänä aikana. Kuukausikokouksien aiheina on ajankohtaisia asioita. Helmikuussa on perinteinen Ystävänpäiväjuhla. Maaliskuussa teemme vierailun Sakolle. Huhtikuussa tutustumme kierrättämisen saloihin. Syksyllä kuulemme esityksen Aleksis Kivestä ja laulamme ”Vanhoja iskelmiä”. Perinteinen adventtitilaisuus/puurojuhla on joulukuussa.

Teemakokoontumiset:  kuoro, kuntoliikunta, vesijumppa, lastenlasten teatteriretki.  Lukupiirit jatkuvat Lopella ja Riihimäellä.

 

Matkat: Kesäkuussa teemme matkan Viipuriin. Syksyllä on kuntoloma Pajulahdessa.

Retket: Kevätretki tehdään Huovilanpuistoon Kärkölään ja syysretkellä tutustumme Porvoosen. Teemme myös teatteriretkiä eri teattereihin.

Pyrimme näkymään vanhustenviikolla sekä vaikuttamaan vanhusneuvostoissa mahdollisesti kaikissa jäsentemme kunnissa.

 

Yhteistyö

Lähetetään edustajat Opetusalan Seniorijärjestön kokouksiin ja seminaareihin.

Osallistutaan Riihimäen kaupungin vapaaehtoiskeskus Virsun toimintaan.

Osallistutaan SPR:n nälkäpäiväkeräykseen.

Tehdään yhteistyötä naapuriyhdistysten, OAJ:n paikallisyhdistysten sekä OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistyksen kanssa.

Tehdään yhteistyötä Riihimäen seurakunnan kanssa.

Inkilänhovin jäsenenä ollaan mukana sen toiminnassa mm. Tietotuvassa.

Osallistumme helmikuussa eläkeläisjärjestöjen ja Riihimäen kaupungin järjestämään ystävänpäivätapahtumaan. Yhdistys on mukana Riihimäen seudulla toimivien yhdistysten  mahdollisen Kumppanuustalohankkeen suunnittelussa.

 

Tiedotus

Kutsut tilaisuuksiin ilmoitetaan sähköpostilla ja yhdistyksen kotisivuilla. Aamupostissa ja Riihimäen Seudun Viikkouutisissa tiedotetaan myös hdistyksen toiminnasta. Vuosikokouksen jälkeen lähetetään jäsenille sähköinen jäsentiedote. Ne, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, saavat tiedotteen postitse. Syyskaudella lähetetään tarkistettu ohjelma. Kokouksissa tiedotetaan suullisesti lähiajan tapahtumista.

 

Talous

Talous perustuu Opetusalan seniorijärjestön avustukseen.

HALLITUS                                                                                                                                                         

                     

 

Liity jäseneksi

Jäseneksi voi liittyä jokainen eläkkeellä oleva opetusalalla toiminut henkilö. Jokainen jäsen kuuluu johonkin OSJ: n paikallisyhdistykseen ja paikallisyhdistyksen kautta valtakunnalliseen järjestöön.

Liity tästä »

Tutustu tästä
jäsenetuihimme »


Liity jäseneksi

Jäseneksi voi liittyä jokainen eläkkeellä oleva opetusalalla toiminut henkilö. Jokainen jäsen kuuluu johonkin OSJ: n paikallisyhdistykseen ja paikallisyhdistyksen kautta valtakunnalliseen järjestöön.

Liity tästä »

Tutustu tästä
jäsenetuihimme »


 

 

 

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry,
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
020 748 9678 / 020 748 9736
seniorit(at)oaj.fi

www.osj.fi

Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.

Toimiston numeroihin soitettaessa puheluiden hinnat ovat seuraavat:
soitettaessa kiinteän puhelin-verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 6,55 snt/min
soitettaessa matka-viestinverkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 18,05 snt/min.